PEG (کارگذاری لوله گاستروستومی از طریق اندوسکوپ)

در مواردی که بیماران به دلیل اختلال های عصبی مثل سکته مغزی یا بیماری‌های درگیر کننده عضلات قدرت بلع را از دست می دهند یا سایر بیماری هایی که نیازمند تغذیه از راهی غیر از دهان هستند بهترین وراحت ترین راه تعبیه PEG است.

قبل از اقدام بیمار توسط پزشک معالج ویزیت وآزمایش های لازم درخواست می‌شود و درصورت تشخیص پزشک ورضایت خانواده، بیمار به بخش اندوسکوپی منتقل می‌شود وپس از دریافت آنتی بیوتیک جهت پیشگیری ازعفونت، PEG انجام می‌شود.

پس از انجام وتعبیه PEG مراقبت های لازم ونحوه تغذیه به همراهان بیمار آموزش داده می شود. در صورت مراقبت PEG به مدت تقریبی یک سال می‌تواند جهت تغذیه بیمار در محل بماند. در صورت برگشت عمل بلع بیمار جهت بیرون آوردن آن با صلاح دید پزشک معالج می‌توان به راحتی اقدام کرد.

آمادگی PEG:

10ساعت قبل از عمل، غذا و 3 ساعت قبل، مایعات استفاده نشود