مرکز خدمات سلامت گوارش و کبد حکمت

ساختمان حکمت

مرکز خدمات سلامت گوارش و کبد حکمت، فروردین 1400 با هدف یکپارچه‌سازی خدمات گوارش و کبد، آغاز به‌کار کرد.