مانومتری مری

مانومتری مری یک تست سرپایی که برای تعین مشکلات حرکتی و فشاری در مری انجام می‌شود. مانومتری به پزشک اجازه می‌دهد که دریچه ماهیچه بین مری و معده به نام اسفنگتر تحتانی مری یا LES را بررسی کند.  بنابرین معمولا برای بیمارانی پیشنهاد می‌شود که اختلال در بلع, سوزش سر دل یا رفلاکس و درد قفسه سینه دارند. مری باعث انتقال غذا از حلق به معده می‌شود و در هنگام انتقال حرکات دودی دارد که باعث پیش‌برد غذا می‌شود. مانومتری مری جهت اندازه گیری و ثبت فشار عضلات مری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانومتری درد خاصی ندارد. همچنین برای انجام مانومتری بیمار بیهوش نمی‌شود. فقط به طور موضعی بینی بیمار بی حس می‌شود. یک لوله بسیار باریک وقابل انعطاف  از راه بینی بیمار به آرامی وارد مری و سپس معده خواهد شد. این لوله هیچ مشکلی برای نفس کشیدن بیمار ایجاد نمی‌کند. انتهای لوله به دستگاه مانومتری که وظیفه ثبت فشار مری را بر عهده دارد متصل می‌شود. به دستور پزشک در حین انجام مانومتری آّبی که وارد دهان بیمار می‌شود باید به صورت قوی بلعیده شود تا حرکات مری ثبت شود. بلافاصله پس از پایان مانومتری بیمار می‌تواند بخورد یا بیاشامد.

قبل از انجام مانومتری در صورت ابتلا به بیماریهای قلبی -ریوی یا بیماریهای دیگر یا حساسیت دارویی یا مصرف داروی خاص و یا بارداری  پزشک را مطلع نمایید.

آمادگی مانومتری:

10ساعت قبل از عمل غذا و 3ساعت قبل مایعات استفاده نشود.