اندوسونوگرافی

اندوسونوگرافی از جمله بهترین روش ها برای تشخیص اختلالات دستگاه گوارش است. اندوسونوگرافی از جمله بهترین روش‌ها برای تشخیص اختلالات دستگاه گوارش می‌باشد که از تلفیق دو بخش تصویری آندوسکوپی و سونوگرافی به وجود آمده است. اندوسونوگرافی یک روش اختصاصی به منظور بررسی پوشش و دیواره دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی است که برای تشخیص توده‌ها با استفاده از عکس‌برداری و تشخیص ماهیت توده یا کیست با ایجاد شکاف و نمونه برداری در آن انجام می‌گردد. به کمک اندوسونوگرافی، تصاویری از اندام‌هایی که در کنار مجرای گوارش قرار گرفته اند مانند مجرای صفراوی و پانکراس به دست می‌آید.

بیماری که قرار است تحت عمل آندوسکوپی اولتراسوند قرار بگیرد، باید پیش از عمل، آرام بخش دریافت کند. پس از دریافت آرامبخش، پزشک یک اندوسکوپ را از راه دهان یا راست روده (مقعد) وارد بدن می‌کند. پزشک با استفاده از یک دستگاه متصل به یک مانیتور تلویزیون دار، تصاویر اولتراسوند داخل بدن را بر روی مانیتور مشاهده خواهد کرد. علاوه بر این می‌توان از امواج صوتی برای کمک به انجام بیوپسی (نمونه گیری کوچک بافتی برای انجام آزمایش‌های میکروسکوپی) استفاده کرد. کلیه این عمل‌ها معمولاً بین 30 تا 90 دقیقه طول می‌کشد و بیمار می‌تواند در همان روز مرخص شده و به خانه برگردد.

آمادگی اندوسونو:

 1. اندوسونو از طریق دهان: 10ساعت قبل از عمل غذا و 3ساعت قبل مایهات استفاده نشود
 2. اندوسونو از طریق رکتال: صبحانه دیر وقت میل شود، ناهار خورده نشود،1 شربت سناگراف و 2عدد شیاف بیزاکودیل شب قبل از عمل استفاده شود، 2عدد شیاف بیزاکودیل صبح عمل استفاده شود.

کاربردهای اندوسونوگرافی

 • مرحله بندی تومورهای دستگاه گوارش فوقانی ورکتوم و ریه
 • گرفتن بیوپسی از غدد لنفاوی مدیاستن در موارد تومورهای دستگاه گوارش
 • بررسی چین های بزرگ معده
 • بررسی میزان بقای تومورها پس از درمان آنها و ارزیابی پاسخ به درمان
 • موارد مشکوک به پانکراتیت مزمن
 • بررسی تشخیص های افتراقی ضایعات کیستیک و solid پانکراس
 • تشخیص مدل تومورهای نورواندو کرین
 • موارد مشکوک به سنگ مجاری صفراوی یا تومورهای این ناحیه
 • بررسی بیماریهای ساختمان لگن و پری آنال
 • بررسی علل ناشناخته لنفادنوپاتی وبیوپسی این غدد
 • بررسی توده های مدیاستیال
 • انجام روشهای درمانی مانند بلوک تند عصب سلیاک
 • بررسی سلامت اسنفگترهای داخلی و خارجی مقعد در موارد بی اختیاری مدفوعی
 • بررسی مسیر و محل فیستولهای اطراف مقعدی آبسه های این ناحیه
 • تعیین اینکه mass گوارشی از چه لایه ای از دستگاه گوارش منشأ گرفته است و احتمالاٌ ماهیت تومور چه میتواند باشد.
 • تزریق موضعی داروهای شیمی درمانی داخل تومور یا کیست
 • بررسی درگیری عروقی توسط تومور مجاور عروق یا ضایعات احتمالی دیگر عروقی با استفاده از سیستم داپلر رنگی دستگاه